Υλικό

chemistry1

Εκπαιδευτικό υλικό - Σημειώσεις

Τα βιβλία και το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού για ολόκληρη την σχολική χρονιά παρέχονται δωρεάν στους μαθητές του φροντιστηρίου σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

Πρόκειται για υλικό το οποίο έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές του φροντιστηρίου και βασισμένοι στην πολυετή εμπειρία και κατάρτισή τους, μπορούμε να εγγυηθούμε για την αποτελεσματικότητα του. 

Οι μαθητές μπορούν είτε να κατεβάσουν το υλικό στον υπολογιστή τους είτε να το εκτυπώσουν αν τους εξυπηρετεί καλύτερα. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή.