Το διδασκαλείο​

Πλεονεκτήματα της διδασκαλείας σε Group

01.

Oμοιογένεια

Στα γκρουπ υπάρχει ομοιογένεια ως προς το επίπεδο γνώσεων μεταξύ των μαθητών και έτσι επιτυγχάνονται καλύτεροι ρυθμοί τόσο στη παράδοση όσο και στην εξέταση της ύλης.

02.

Περιβάλλον

Στα γκρουπ το εργασιακό περιβάλλον είναι όμορφο, ζεστό και φιλικό. Δίνεται έτσι η ευκαιρία της επικοινωνίας και της ανταλλαγής αποριών κάθε στιγμή της ημέρας ακόμα και με ηλεκτρονική μορφή

03.

Ευγενής άμιλλα

Ο μαθητής λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού. Παρακινείται  όχι μόνο από τον καθηγητή αλλά και από το επίπεδο της τάξης να βελτιωθεί. Ο μαθητής έτσι συγκρίνεται και αυτοπροσδιορίζεται με γνώμονα τους συμμαθητές, με τους οποίους τελικά θα συναγωνιστεί.

04.

Διάρκεια

Τα μαθήματα στα γκρουπ (σε αντίθεση με τα μαζικά φροντιστήρια) έχουν διάρκεια 60 λεπτά κ η διδασκαλία γίνεται στο τραπέζι κ όχι σε πίνακα. Έτσι υπάρχει άμεση επαφή με το μαθητή κ κερδίζουμε χρόνο.

05.

Σημειώσεις

Στα γκρουπ τα μαθήματα συνοδεύονται με αξιόλογες φροντιστηριακές σημειώσεις με μεθοδολογίες για τις ασκήσεις, υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα και πλούσια ασκησιολόγια.

06.

Εξετάσεις

Στα γκρουπ (σε αντίθεση με τα ιδιαίτερα μαθήματα) γίνονται τακτικές εξετάσεις προσομοίωσης με αυστηρή επιτήρηση και διάρκεια.

07.

Ικανότητες

Στα γκρουπ επιτυγχάνεται η ομοιογένεια των μαθητών και χωρίζονται ανάλογα το επίπεδο ικανοτήτων τους και τους στόχους τους

08.

Απαιτήσεις

Το πρόγραμμα βγαίνει πιο εύκολα αφού προσαρμόζεται σε λιγότερους περιορισμούς, οπότε υπάρχει σεβασμός στις απαιτήσεις του μαθητή.

09.

Κοινωνικοποίηση

Η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης. Είναι διαπαιδαγώγηση , κοινωνικοποίηση   δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων,  καλλιέργεια και  ανάπτυξη μιας κοινωνικής προσωπικότητας. Είναι η ικανότητα συνεργασίας.

Η πολυετής πείρα από το 1992, οι επιτυχίες όλων αυτών των ετών, η αγάπη και η εμπιστοσύνη των μαθητών αποτελούν εγγύηση και σιγουριά για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας

Ερρίκος Πέτσιος

Διδασκαλείο Χημείας Ερρίκος Πέτσιος

0 +
μαθητές φοίτησαν από το 1995
0 %
τουλάχιστον κάθε χρόνο περνάει στην πρώτη επιλογή
0 %
σύστησε το διδασκαλείο σε έναν φίλο του
0 +
διαγωνίσματα ετησίως για την εγγυημένη επιτυχία

97,5% στην 1η επιλογή τους

σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του διδασκαλείου πέτυχαν στην 1η επιλογή τους
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!

94% επιτυχόντες

στο μάθημα της Χημείας
Επιτυχόντες