Πρόγραμμα Σπουδών

progr a

Η Α’ Λυκείου στο διδασκαλείο

Η Α’ Λυκείου είναι μια κρίσιμη τάξη για το μάθημα της Χημείας, καθώς αποτελεί τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Ο μαθητής πρέπει να ετοιμαστεί  και ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου. Επίσης, η Α’ Λυκείου είναι η τάξη που λαμβάνεται η σημαντική απόφαση για την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο μαθητής στη Β’ Λυκείου.
Όλες οι βασικές και προαπαιτούμενες έννοιες της Χημείας διδάσκονται σε  αυτήν την τάξη. Μία σωστή προετοιμασία θα γεμίσει τον  μαθητή με αυτοπεποίθηση και χωρίς κενά θα πατάει γερά στα πόδια του ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του μαθήματος στην Γ Λυκείου.
progr b

Η Β’ Λυκείου στο διδασκαλείο

Η B’ Λυκείου είναι μια κομβική τάξη για τον μαθητή, αφού αποτελεί τον πρώτο χρόνο από τη διετή προετοιμασία του για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η Οργανική Χημεία είναι η βάση στην τάξη αυτή και από τον Ιανουάριο και μετά η ύλη προσαρμόζετε στην ύλη της Γ’ Λυκείου ώστε να καλύψουμε μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης.

Στη Β’ Λυκείου τίθεται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα προϋπάρχοντα «κενά» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ερχόμενης τάξης.

progr c

Η Γ’ Λυκείου στο διδασκαλείο

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για επανάληψη.

Αν διαπιστωθούν αδυναμίες των μαθητών θα καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα. Οι μαθητές εξετάζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους σε 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης ώστε να εξοικειωθούν με τον τρόπο αξιολόγησης, και με τη δυσκολία των θεμάτων, αλλά και με το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η συνεργασία και η ομοιογένεια των τμημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας κ της αφομοίωσης της ύλης.